բարեձեւ

բարեձեւ

Mowradyan 1993: 331 (section 3)

Պիտ. (ed. 1993) p.161

Բառարան հայերեն (դասական) - ֆրանսիացի (Glossaire arménien (classique)-français). 2013.

Regardez d'autres dictionnaires:

 • ԲԱՐԵՁԵՒ — ( ) NBH 1 452 Chronological Sequence: Unknown date, 5c, 6c, 7c, 12c, 13c ա. εὑσχήμων decorus, honestus Վայելուչ ձեւով. բարետեսիլ. պարկեշտ. համեստ. ... *Այլ ոմն կին, որ ունէր հանդերձս բարեձեւս. Վրք. հց. ՟Ժ՟Դ: *Ուր գեղեցիկ ոչ է, եւ ոչ բարեձեւ (է… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԶԳԱՍՏ — (ի, ից.) NBH 1 0726 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 7c, 8c, 10c, 13c ա. φρόνιμος prudens, sapiens νηφάλιος, γήφων, οῦσα vigilans, cautus σώφρων sobrius, continens, modestus, honestus իբր Զգացօղ անձին. զգօն. զգոյշ. սկօղ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԱՄԵՆԱԲԱՐԵՁԵՒ — ( ) NBH 1 0058 Chronological Sequence: 7c ա. Ամենեւին բարեձեւ. բարեշուք. մեծավայելուչ. *Տաճար՝ ամենաբարեձեւ կարգաւորութեամբ զարդարեալ. Թէոդոր. կուս …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԱՄԵՆԱՅԱՐԴԱՐ — ( ) NBH 1 0064 Chronological Sequence: Early classical, 10c, 12c ա. Ուր իցէ ամենայնիւ բարեկարգ յարդարումն. բարեձեւ. կարգաւոր. օրինած, ըռինտ. ... *Ամենեքին ամենայարդար իմաստութեամբ Արարչին կան յիւրաքանչիւր սահմանի. Վեցօր. ՟Է: *Ախորժակաց հոգւոյն… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԲԱՐԵԶԳԵԱՑ — (գեցի, ից.) NBH 1 447 Chronological Sequence: Unknown date, 10c ա. Իբրու զգեցեալ զիւրեւ զբարի. որ եւ ԲԱՐԵԶԳԵՍՏ. Բարեկիր. բարեզարդ. բարեձեւ. *Բարեզգեաց բարք: Բարեզգեաց բան պատգամաց. Յհ. կթ.: Իսկ յասելն. Բրս. յուդիտ. *Ծառայն զի ո՛չ աղատ է, եւ ոչ… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԲԱՐԵՁԵՒԱԳՈՅՆ — (գունի, ից.) NBH 1 452 Chronological Sequence: 5c, 10c ա. εὑσχημονέστερος decentior Առաւել բարեձեւ. վայելչագոյն. *Փոփոխեալ ոմանց յանուանցն ʼի վայրենագունիցն ʼի բարեձեւագոյնսն. Ածաբ. պասեք.: *Կատարելագործեալ զեկեղեցին ʼի բարձաւանդակ տեղւոջն… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԲԱՐԵՁԵՒԱԶԱՐԴԵԱԼ — ( ) NBH 1 452 Chronological Sequence: 7c Բարեձեւ օրինակաւ զարդարեալ. *Որ միշտ բարեձեւազարդեալ ուղղապետին եկեղեցիք հեթանոսաց. Թէոդոր. ի կոյսն …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԲԱՐԵՁԵՒԱՆԱՄ — (ացայ.) NBH 1 452 Chronological Sequence: 5c, 8c, 10c չ. εὑσχημονέω honeste se gerere Բարեձեւ կամ բարեզգեաց լինել. զգաստանալ. պարկեշտանալ. եւ Բարեկարգիլ. *Իբրեւ ʼի տունջեան բարեձեւանալք. Առ որս. ՟Ժ՟Գ: *Ընդ նմին եւ բարեձեւանալ ցանկասիրին. Յհ. իմ.… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԲԱՐԵՅՕԴ — ( ) NBH 1 453 Chronological Sequence: Unknown date ա. Բարւոք յօդեալ. բարեձեւ. բարեխառն. *Բարեյօդ մարմնով. Վրք. հց. ՟Ժ՟Զ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԲԱՐԵՇՈՒՔ — ( ) NBH 1 454 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 8c, 10c, 11c ա. Տ. ԲԱՐԵՁԵՒ՝ ըստ ամենայն առման. εὕσχημος *Այր բարկացող՝ ոչ բարեշուք. Բրս. բարկ.: *Արտաքին դիմօք բարեշուք կերպից. Նար. ՟Թ: *Որ հոգայ զաշխարհիս, ո՛չ եւս է կոյս, եւ… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԲԱՐԵՎԱՅԵԼՈՒՉ — ( ) NBH 1 456 Chronological Sequence: Unknown date, 8c, 10c, 12c ա. εὑπρεπής decorus, decens, speciosus Քաջայելուչ. բարեյարմար. բարեձեւ. բարետեսիլ. գեղեցիկ. ազնիւ, պատուական. ... *Բարեվայելուչ եւ ցանկալի է աշխարհն աղուանից ամենագիւտ շահիւք ʼի… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.